برخورد تنبیهی با دانش آموزان ممنوع است – پورتال کلاسیک

خبرگزاری ایسنا: دو خبر مشابه در آبادان و شهرستان فسای استان فارس در فضای مجازی منتشر شد که هر دو حکایت از اقدام ناشایست معلم در قیچی کردن موهای دانش آموزان کلاسش داشت
ادامه خواندن “برخورد تنبیهی با دانش آموزان ممنوع است – پورتال کلاسیک”