در دنیای پول های دیجیتالی چه خبر است؟ – پورتال کلاسیک

مجله همشهری دانستنیها – محمد حسین جهان پناه و خشایار مریدپور: می گویند که هر تکنولوژی مهم جدیدی همیشه در شروع داستان خود با یک رشد انفجاری بزرگ شروع می شود؛ انفجار بزرگی که موجب می شود در کوتاه مدت همه فکر کنند این همان راه حل افسانه ای همه چیز است که دنبالش بودند
ادامه خواندن “در دنیای پول های دیجیتالی چه خبر است؟ – پورتال کلاسیک”