جاده‌های رکوردشکن در جهان – پورتال کلاسیک

وب سایت سخت افزار: مهم نیست با چه ماشینی سفر می کنید، چون در هرحال با هر وسیله نقلیه مبدا و مقصد سفر بر روی جاده ها تعریف می شوند
تونل Eiksund نروژ، 287 متر پایین تر از سطح آب دریا

 13 جاده رکوردشکن جهان


 

پیچ در پیچ ترین جاده:


 

مرتفع ترین جاده روی پل:
وب سایت سخت افزار: مهم نیست با چه ماشینی سفر می کنید، چون در هرحال با هر وسیله نقلیه مبدا و مقصد سفر بر روی جاده ها تعریف می شوند. معمولاً جاده ها تنها مسیر سفر را مشخص میکنند، اما تعدادی از جاده ها هستند که با مشخصه های خاص خود در جهان منحصر به فردند. اکثر جاده هایی که در ادامه این مطلب خواهیم دید، در کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت رسیده اند، اما بعضی از آنها نیز هنوز به طور رسمی به عنوان رکورددار شناخته نمی شوند.


 

طولانی ترین جاده بر روی پل:


 

مستقیم ترین جاده:
تونل Laerdal نروژ، به طول 19.2 مایل

 13 جاده رکوردشکن جهان

Monnumental Axis برزیل به عرض 250 متر

 13 جاده رکوردشکن جهان

Bang Na Expressway بانکوک، 33.5 مایل

 13 جاده رکوردشکن جهان

بلندترین جاده ممتد:


 

طولانی ترین جاده تونلی:
جاده استخوان ها (خیابان M56) روسیه، پایین ترین دمای ثبت شده -67.7 درجه سانتیگراد

 13 جاده رکوردشکن جهان

جاده های منطقه Uturunku بولیوی، ارتفاع تقریبی 5790 متر

 13 جاده رکوردشکن جهان

Via Appia ایتالیا، ساخت قدیمی ترین بخش های این جاده به 312 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد

 13 جاده رکوردشکن جهان

 Highway One استرالیا، 9000 مایل